Nội dung khóa học

BẢN ĐỒ ĐỘT PHÁ KINH DOANH ONLINE NĂM 2019
 Giới thiệu khóa học (01:43)
 Bài 1. Lưu ý quan trọng để học tập hiệu quả (03:15)
 Bài 2. Công thức thành công trong kinh doanh online (04:30)
 Bài 3. Tổng quan chiến lược đứng trên vai người khổng lồ (03:32)
 Bài 4. Chiến lược biến khách hàng cũ thành người khổng lồ (05:14)
 Bài 5. Chiến lược biến khách hàng mới thành người khổng lồ (07:03)
 Bài 6. Chiến lược biến người thân trở thành người khổng lồ (05:31)
 Bài 7. Chiến lược biến người có gía trị trở thành người khổng lồ (05:05)
 Bài 8. Chiến lược chơi hụi - Biến những người bán hàng online khác thành người bán hàng cho mình (08:31)
 Bài 9. Chiến lược biến các cộng sự trở thành người khổng lồ (03:34)
 Bài 10. Cách biến những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội thành người khổng lồ (04:13)
 Bài 11. Chiến lược nhện giăng tơ - Phủ khắp internet (11:17)
 Bài 12. Chiến lược Be-farmer: Trở thành người nông dân yêu trồng trọt (06:25)
 Bài 13. Cách viết Ebook tạo phễu và xây dựng hình ảnh chuyên gia (06:55)
 Bài 14. Cách tạo ra những Video chia sẻ đơn giản- cuốn hút (04:49)
 Bài 15. Những mẹo cơ bản để tạo ra livestream thu hút (05:29)
 Bài 16. Chiến lược khai thác tệp khách hàng tiềm năng trong cộng đồng của người khác
 Bài 17. Chiến lược Sử dụng câu chuyện khách hàng thành công (06:44)
 Bài 18. Chiến lược gia tăng giá trị cho khách hàng (06:46)
 Bài 19. Chiến lược đưa ra lời cam kết mạnh mẽ (05:50)
 Bài 20. Chiến lược tạo ra học viện online cho khách hàng (04:24)
 Bài 21. Thay đổi thông điệp truyền thông (05:52)
 Bài 22. Tạo điểm khác biệt độc đáo cho đội nhóm (08:03)
 Bài 23. Tổ chức khoá học miễn phí cho cộng đồng (03:59)
 Bài 24. Tổ chức khoá học nội bộ để gia tăng uy tín cho đội nhóm (03:59)
 Bài 25. Chiến lược tạo ra video bí mật (06:53)
 Bài 26. Tạo ra trường kinh doanh online dành cho đại lý (04:07)
 Bài 27. Chiến lược đào tạo nội bộ (03:34)
 Bài 28. Chiến lược phát động cuộc thi đua (02:35)
 Bài 29. Tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội nhóm (02:57)
 Bài 30. Chiến lược mở khoá học cộng đồng< tạo phễu > (03:50)
 Bài 31. Xuất bản sách nội bộ (03:48)
 Bài 32. Xuất bản sách cho cộng đồng (03:51)
 Bài 33. Chiến lược vinh danh và xây dựng thương hiệu cá nhân cho thành viên (03:04)
 Bài 34. Chiến lược nhân bản thủ lĩnh (02:50)
 Bài 35. Cách hoàn thiện bản đồ thành công và tài liệu thực hành (05:25)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,990,000 đ Đăng ký