Giới thiệu khóa học

Đây là bộ video 6 khóa học được thiết kế dành riêng cho những người kinh doanh online

1. Phụ nữ diễn thuyết trên internet

2. Phụ nữ viết content thôi miên 

3. Phụ nữ tự tay thiết kế ảnh trên điện thoại 

4. Phụ nữ tự tay làm Video trên điện thoại

5. Phụ nữ Viết Ebook

6. Tuyệt chiêu Livestream bán hàng 

Nội dung khóa học

Chương 1
 Bài 1

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,490,000 đ Đăng ký