Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm 5 buổi được thiết kế với các nội dung liên quan đến bán hàng online gồm :

1. Tư duy đúng khi bán hàng online- 6 lựa chọn đúng khi bán hàng online

2. Cách thức đặt mục tiêu trong bán hàng online

3. Các loại content, các nội dung cần xây dựng khi bán hàng online


Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

990,000 đ Đăng ký