Be Loved

  • (0 đánh giá)

Thanh toán mua khóa học

990.000đ

Bạn sẽ học được gì

  • Trở thành người được nhiều người mến mộ

Giới thiệu khóa học


Trở thành người được nhiều người mến mộ

Nội dung khóa học

  • BÀI GIẢNG 123:52

Thông tin giảng viên

Hán Quang Dự
331 học viên 40 khóa học
  • Giám đốc đào tạo công ty GCC Việt Nam
  •  Là tác giả cuốn sách Best Seller tại Việt Nam về bán hàng: Hành trinh 30 ngày trở thành bậc thầy bán hàng qua điện thoại (phiên bản đặc biệt); 30s tán đổ khách hàng, 08 bước telesales chinh phục khách hàng, 10s bán hàng siêu đẳng,...
  • Đang là cố vấn đào tạo, kiêm cố vấn chiến lược kinh doanh cho hàng chục các DN 

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác