BE SPEAKER

  • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 990.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

  • Trở thành người diễn thuyết tài ba trên Internet

Giới thiệu khóa học


Trở thành người diễn thuyết tài ba trên Internet

Nội dung khóa học

  • Trở thành người diễn thuyết tài ba trên Internet 71:11

Thông tin giảng viên

Hán Quang Dự
620 Học viên 40 Khóa học
  • Giám đốc đào tạo công ty GCC Việt Nam
  •  Là tác giả cuốn sách Best Seller tại Việt Nam về bán hàng: Hành trinh 30 ngày trở thành bậc thầy bán hàng qua điện thoại (phiên bản đặc biệt); 30s tán đổ khách hàng, 08 bước telesales chinh phục khách hàng, 10s bán hàng siêu đẳng,...
  • Đang là cố vấn đào tạo, kiêm cố vấn chiến lược kinh doanh cho hàng chục các DN 

 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác