KHÓA HỌC PHỤ NỮ DIỄN THUYẾT TRÊN INTERNET

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 800.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Bao gồm 30 video hướng dẫn cụ thể, chi tiết để bạn trở thành người có khả năng diễn thuyết tài ba trên internet

Giới thiệu khóa học


Bao gồm 30 video hướng dẫn cụ thể, chi tiết để bạn trở thành người có khả năng diễn thuyết tài ba trên internet

Nội dung khóa học

 • Bài 1 Định nghĩa Diễn thuyết trên Internet 4:28
 • Bài 2 Tầm quan trọng của diễn thuyết đối với việc phát triển công việc kinh doanh 3:31
 • Bài 3: Yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả bài diễn thuyết trên internet 4:01
 • Bài 4: Cách phát triển nội dung cho nhóm kiến thức liên quan đến sản phẩm phần 1 9:13
 • Bài 5: Cách phát triển nội dung cho nhóm kiến thức liên quan đến sản phẩm phần 2 8:19
 • Bài 6: Cách phát triển nội dung cho nhóm kiến thức liên quan đên vấn đề khách hàng 4:53
 • Bài 7: Cách phát triển nội dung liên quan đến sự quan tâm của khách hàng tiềm năng 2:58
 • Bài 8: Cách phát triển nội dung liên quan đến câu chuyện trải nghiệm cá nhân 4:32
 • Bài 9: Cách tạo chủ đề diễn thuyết liên quan đến bán lẻ 3:49
 • Bài 10: Cách tạo chủ đề diễn thuyết liên quan đến phát triển đội nhóm 6:36
 • Bài 11: 4 yếu tố quan trọng cần phải biết trước lúc diễn thuyết 3:51
 • Bài 12: Bí kíp có sự tự tin chủ động 100% 5:18
 • Bài 13: Làm sao để luyện thanh tốt 6:18
 • Bài 14: Làm sao để có nhiều kiến thức hay khi diễn thuyết 5:01
 • Bài 15: Tại sao cần có những bài diễn thuyết ngắn từ 3 8 phút 2:33
 • Bài 16: Cấu trúc bài diễn thuyết về sản phẩm 6:45
 • Bài 17: Cấu trúc bài diễn thuyết về khách hàng tiềm năng 6:42
 • Bài 18: Cấu trúc bài diễn thuyết về chủ đề khách hàng tiềm năng quan tâm 7:06
 • Bài 19: Cấu trúc bài diễn thuyết về câu chuyện trải nghiệm thành công 8:32
 • Bài 20: Cấu trúc bài diễn thuyết về bán lẻ 6:49
 • Bài 21: Cấu trúc bài diễn thuyết về tư vấn xây dựng đội nhóm 4:14
 • Bài 22: Một người gặp khó khăn trong việc phát âm thì diễn thuyết như thế nào 4:13
 • Bài 23: Làm sao để nhiều người các bài diễn thuyết ngắn của bạn trên youtube 6:54
 • Bài 24: Làm sao để nhiều người các bài diễn thuyết ngắn của bạn trên Facebook 4:27
 • Bài 25: Tìm hiểu bản chất của Livestream 4:01
 • Bài 26: Các dạng nội dung nên ưu tiên diễn thuyết qua Livestream 5:41
 • Bài 27: Bố cục của 1 Livestream 8:59
 • Bài 28: 08 Bí quyết để có đông người livestream 9:31
 • Bài 29: Xử lý sự cố khi livestream 5:33
 • Bài 30: Tổng kết Tài liệu dành cho học viên 2:51

Thông tin giảng viên

Hán Quang Dự
620 Học viên 40 Khóa học
 • Giám đốc đào tạo công ty GCC Việt Nam
 •  Là tác giả cuốn sách Best Seller tại Việt Nam về bán hàng: Hành trinh 30 ngày trở thành bậc thầy bán hàng qua điện thoại (phiên bản đặc biệt); 30s tán đổ khách hàng, 08 bước telesales chinh phục khách hàng, 10s bán hàng siêu đẳng,...
 • Đang là cố vấn đào tạo, kiêm cố vấn chiến lược kinh doanh cho hàng chục các DN 

 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác