LOXA14- HÀNH TRÌNH 14 NGÀY TRỞ THÀNH NHÂN VẬT THU HÚT TRÊN INTERNET

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 990.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Đây là hành trình 14 ngày được kèm cặp bởi chuyên gia đào tạo Hán Quang Dự nhằm giúp bạn có thể xây dựng được hình tượng nhân vật thu hút trên Internet

Giới thiệu khóa học


Đây là hành trình 14 ngày được kèm cặp bởi chuyên gia đào tạo Hán Quang Dự nhằm giúp bạn có thể xây dựng được hình tượng nhân vật thu hút trên Internet

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu Hành trình LOXA14 02:14
 • Bài 1. Ngày 1/14- Cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày 06:23
 • Bài 2. Ngày 2/14 -Ghi ra bucketlist của chính bạn 05:34
 • Bài 3. Ngày 3/14- Viết bài về bản thân mình trên facebook cá nhân
 • Bài 4. Ngày 4/14-Thực hành bài tập thể hiện sự chính trực 06:45
 • Bài 5. Ngày 5/14-Kể câu chuyện đang kinh doanh của mình 04:27
 • Bài 6. Ngày 6/14-Tạo ra bài viết chuyên gia dành cho khách hàng tiềm năng 05:59
 • Bài 7. Ngày 7/14- Kể câu chuyện về sản phẩm 05:43
 • Bài 8. Ngày 8/14 - Tạo ra bài viết Chuyên gia dành cho đại lý tiềm năng 03:35
 • Bài 9 .Ngày 9/14 .Kể câu chuyện tài năng bạn đã huấn luyện kèm cặp người khác như thế nào 04:42
 • Bài 10. Ngày 10/14-Tạo ra cho mình các nguyên liệu để có thể mang đi chia sẻ và tạo giá trị cho những người khác 04:05
 • Bài 11. Ngày 11/14- Tạo ra 1 bài Sale tài năng của mình ở trên facebook để quyết định nhận kèm cặp ai ... 03:30
 • Bài 12.Ngày 12/14. Tạo ra Video ghi âm 101 điều khiến bạn trở nên hạnh phúc ( 05:08
 • Bài 13. Ngày 13/14- Biến kiến thức của người khác thành xuất phát điểm của mình 04:59
 • Bài 14. Ngày 14/14. Kết thúc hành trình 02:25

Thông tin giảng viên

Hán Quang Dự
345 Học viên 40 Khóa học
 • Giám đốc đào tạo công ty GCC Việt Nam
 •  Là tác giả cuốn sách Best Seller tại Việt Nam về bán hàng: Hành trinh 30 ngày trở thành bậc thầy bán hàng qua điện thoại (phiên bản đặc biệt); 30s tán đổ khách hàng, 08 bước telesales chinh phục khách hàng, 10s bán hàng siêu đẳng,...
 • Đang là cố vấn đào tạo, kiêm cố vấn chiến lược kinh doanh cho hàng chục các DN 

 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác