PHỤ NỮ DIỄN THUYẾT TRÊN INTERNET(LIVESTREAM)

  • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 990.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

  • Khóa học giúp cho bạn trở thành người tự tin Livestream và tạo ra hàng trăm video chia sẻ trên Youtube

Giới thiệu khóa học


Khóa học giúp cho bạn trở thành người tự tin Livestream và tạo ra hàng trăm video chia sẻ trên Youtube

Nội dung khóa học

  • Bài 1: 102:04
  • Bài 2: 57:44
  • Bài 3: 66:09
  • Bài 4: 84:10

Thông tin giảng viên

Hán Quang Dự
620 Học viên 40 Khóa học
  • Giám đốc đào tạo công ty GCC Việt Nam
  •  Là tác giả cuốn sách Best Seller tại Việt Nam về bán hàng: Hành trinh 30 ngày trở thành bậc thầy bán hàng qua điện thoại (phiên bản đặc biệt); 30s tán đổ khách hàng, 08 bước telesales chinh phục khách hàng, 10s bán hàng siêu đẳng,...
  • Đang là cố vấn đào tạo, kiêm cố vấn chiến lược kinh doanh cho hàng chục các DN 

 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác