Ứng dụng luật hấp dẫn để Kinh doanh online thành công

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 800.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Đây là những chỉ dẫn vô cùng đơn giản mà bạn chỉ cần làm hàng ngày để tạo ra hiệu quả trong kinh doanh online thành công

Giới thiệu khóa học


Đây là những chỉ dẫn vô cùng đơn giản mà bạn chỉ cần làm hàng ngày để tạo ra hiệu quả trong kinh doanh online thành công

Nội dung khóa học

 • Bài 1 : Bí mật của Luật hấp dẫn 9:15
 • Bài 2 : Thầy Dự đã áp dụng Luật hấp dẫn để thành công như thế nào? 11:43
 • Bài 3 : Bước 1 để áp dụng luật hấp dẫn 16:20
 • Bài 4. Bước 2 áp dụng luật hấp dẫn 10:41
 • Bài 5. Hướng dẫn viết Tâm thư 13:36
 • Bài 6. Bước 3 Áp dụng luật hấp dẫn 4:57

Thông tin giảng viên

Hán Quang Dự
620 Học viên 40 Khóa học
 • Giám đốc đào tạo công ty GCC Việt Nam
 •  Là tác giả cuốn sách Best Seller tại Việt Nam về bán hàng: Hành trinh 30 ngày trở thành bậc thầy bán hàng qua điện thoại (phiên bản đặc biệt); 30s tán đổ khách hàng, 08 bước telesales chinh phục khách hàng, 10s bán hàng siêu đẳng,...
 • Đang là cố vấn đào tạo, kiêm cố vấn chiến lược kinh doanh cho hàng chục các DN 

 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác